Nawigacja

Sobota 31.01.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • ZAPROSZENIE

  MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE WRAZ Z PARAFIĄ POD WEZWANIEM ŚIWIĘTEGO ZYGMUNTA  W OPINOGÓRZE ZAPRASZAJĄ NA JASEŁKA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 01.02.2015 ROKU O GODZINIE 13.30 NA TERENIE MUZEUM ROMANTYZMU W ORANŻERII.

 • STOP CYBERPRZEMOCY.

  W ramach realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” do szkoły zaprosiliśmy panią psycholog, która przeprowadziła dla uczniów klas III-VI warsztaty na temat: Zagrożenie „cyberprzemocą”. Zajęcia odbyły się 2 i 16 grudnia 2014roku.

      Celem tych zajęć było uświadomienie naszym uczniom zagrożeń, które mogą ich spotkać w wirtualnym świecie. Dotyczyły one bezpieczeństwa związanego z używaniem Internetu i telefonów komórkowych. Pani psycholog zwracała uwagę na fakt, że oprócz zalet korzystania z mediów elektronicznych, wiążą się z nimi również zagrożenia. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć film, który powstał na faktach, które zdarzają się w szkołach.

 • WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

   

       

       Przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci z grupy 0B odwiedził Święty Mikołaj. Wizyta Świętego Mikołaja była poprzedzona krótkim programem artystycznym „Choinka”. Dzieci i rodzice złożyli sobie świąteczne życzenia oraz podzieli się opłatkiem. 

 • "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

       Grupy przedszkolne 0A i 0B realizują w roku szkolnym 2014/2015 program „Opinogóra – moja mała ojczyzna”. W ramach realizacji programu odwiedzają pobliski park i budynki muzealne. Rozpoczęliśmy od zwiedzania parku w czasie pięknej złotej jesieni. Po parku oprowadził nas pan przewodnik, który wskazał wiele gatunków drzew i krzewów. W parku jest wiele pomników przyrody. Mogliśmy poznać też nowe gatunki roślin posadzone wokół oranżerii oraz dworu.  Uwieńczeniem pierwszej wycieczki było posadzenie dębu niedaleko nowej oranżerii. Dzieci chętnie uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Drugą wycieczką, jaką odbyliśmy, było zwiedzanie dworu i zameczku. Następne spotkanie odbyło się w szkole, które poprowadziła pani przewodnik. Podczas spotkania opowiadała dzieciom legendy o Opinogórze i Zygmuncie Krasińskim. Dzieci chętnie biorą udział w realizacji programu. 

 •  WIGILIA W KLASIE III B..

  W przedświąteczny czas, 19 grudnia 2014 r. w klasie III spotkali się uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcą by uczcić nadchodzące Boże Narodzenie. Po wspólnym powitaniu uczniowie zaprezentowali wcześniej przygotowane przedstawienie, dzięki czemu wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.  Najmilszym akcentem wspólnego spotkania był moment dzielenia się opłatkiem i składania sobie wzajemnie życzeń.

 •  WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE..

   W okresie przedświątecznym uczniowie klasy III a i III b mieli okazję udać się do Muzeum Szlachty Mazowieckiej na warsztaty. Na miejscu mogli obejrzeć film o tradycjach bożonarodzeniowych obecnych i naszych przodków. Niezwykle ciekawe były ukazane w filmie obchody świąt przez żołnierzy w trudnych czasach okupacji. Po seansie dzieci przeszły do stolików. Najpierw mogły podziwiać ozdoby świąteczne prezentowane przez prowadzące warsztaty.      Następnie z wcześniej przygotowywanych elementów zdecydowały się na wykonanie choinki. To zadanie było dla uczniów przyjemnością, ale jednocześnie lekcją plastyki, dzięki, której mogli poznać techniki samodzielnego tworzenia tego rodzaju ozdób. Praca dzieci odbywała się w świątecznej atmosferze dzięki kolędom grającym w tle.

 •  MIKOLAJKI DLA NAJMŁODSZYCH..

  Jak co roku odbyły się w naszej szkole Mikołajki dla dzieci z przedszkola i uczniów klas I – III. Spotkanie to, jak również przedstawienie „Mikołaju, Mikołaju” zostało przygotowane przez Mały Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem pani M. Materskiej i K. Walczak. Dzieci specjalnie przygotowały się na tą okazję i poubierały się w mikołajowe czapki i inne świąteczne elementy.

 • KONKURS POLONISTYCZNY "LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

  Konkurs polonistyczny „List do świętego Mikołaja” został ogłoszony wśród uczniów klas IV-VI. 

    I miejsce  zajęło troje uczniów z klasy IV:

  Patrycja Purzycka

  Kacper Franckiewicz

  Jakub Łyszkowski

    II miejsce zajęła Julia Przybyłek – uczennica klasy Va oraz Adam Goździewski – uczeń klasy IV.

 • 27.12.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu List do Mikołaja.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć