Nawigacja

Sobota 30.04.2016

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 •    Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego "Alleluja".

  Samorząd Uczniowski

 •     Klasa IA uczestniczyła w wycieczce do stolicy, gdzie odwiedzili Stadion Narodowy, na którym zwiedzali wystawę z Klocków Lego.  Uczniowie wzięli również udział w zabawie z klockami oraz obejrzeli film edukacyjny. W drodze powrotnej odwiedzili też Mc Donald i szczęśliwie wrócili do Opinogóry. Było fajnie i wesoło. 

  Bożena Groszek

 •     Pierwszaki wzięły udział w eksperymencie dotyczącym powietrza, które pozwala unosić balonik. Uczniowie przy pomocy nauczyciela wykonali 3 ćwiczenia z balonem, obserwując jego unoszenie, elektryzowanie i przyciąganie bibułek.

  Bożena Groszek

 •    

      Klasa IA odwiedziła bibliotekę szkolną, gdzie uczniowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Pani bibliotekarka zapoznała ich z pracą biblioteki. Uczniowie dowiedzieli się jak wypożyczać książki oraz wypożyczyli swoje pierwsze książki.

 •     Uczniowie klasy IA wzięli  udział w programie „Zdrowe zęby” realizowanym przez kolegów z klasy II Gimnazjum pod kierunkiem wychowawcy. Uczniowie klasy II gimnazjalnej w bardzo przystępny sposób przekazali informacje o dbaniu o higienę jamy ustnej, między innymi przedstawiając historyjkę o myciu zębów. Na koniec był konkurs podsumowujący lekcję. Całość zakończyła piosenka o szczoteczce i paście do zębów. Na pamiątkę uczniowie otrzymali plany lekcji.

 • Informacja dla rodziców w związku z Dniem Otwartym 07.03.2016 r.

   

  Z powodu wycieczki i zwolnień lekarskich nieobecni są niżej wymienieni nauczyciele:

   

  Bożena Groszek

  Krystyna Walczak

  Bożena Makowska

  Małgorzata Materska

  Anna Ozdarska

  Mariola Chojnowska

  Paweł Cejmer

  Sylwia Zmysłowska

  Grażyna Bajgier

 • W zakładce "REKRUTACJA" zamieszczono druki do pobrania w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 • 18.02.2016

   Kolejny sukces w konkursie pożarniczym  na etapie gminnym!

  W dniu 18 lutego 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pożarniczym.  Szkołę reprezentowała klasa VI a w składzie: Dominika Kamińska, Aleksandra Malik, Natalia Kamińska, Julia Przybyłek, Ewa Kosik , Aleksander Rożnowski, Adam Zbrzezny. Uczniowie zajęli I miejsce drużynowo wśród szkół podstawowych w gminie Opinogóra.  Indywidualnie I miejsce wywalczyła Dominika Kamińska, III miejsce Aleksandra Malik.

 • Pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 już za nami.

  Najwyższe wyniki w nauce uzyskali następujący uczniowie:

   

  Klasa IVA

  Wiktoria Maćkowska – średnia ocen 5,18

  Amelia Kijewska – średnia ocen 5,09

  Jakub Nałęcz – średnia ocen 5,0

   

  Klasa IVB

  Renata Szarlak – średnia ocen 5,0

  Patrycja Mućka – średnia ocen 5,0

  Daria Piotrowska – średnia ocen 4,80

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul. Zygmunta Krasińskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć