Nawigacja

Wtorek 21.04.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 •  "W ogrodzie" inscenizacja kl.II.

  20 marca 2015 roku uczniowie klasy II wraz z wychowawcą przedstawili inscenizację pt. "W ogrodzie" w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".  Treść inscenizacji propagowała wśród najmłodszych wartości odżywcze i walory smakowe owoców i warzyw oraz zachęcała do spożywania posiłków zawierających owoce i warzywa.

  A. Ozdarska

 • POWITANIE WIOSNY PRZEZ UCZNIÓW KLAS IV-VI

       Pierwszy Dzień Wiosny od bardzo dawna uznawany jest za wyjątkowy dzień. Święto to wywodzi się ze zwyczajów dawnych Słowian. We współczesnym świecie początek wiosny jest także niezwykły, gdyż ożywająca po zimie przyroda powoduje u człowieka różne przemiany i daje dużo pozytywnej energii. 20 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny. Na początku uczniowie klasy IV, uczęszczający na zajęcia koła teatralnego, zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie uczniowie klas IV-VI rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach wiedzowych i sprawnościowych. Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie: p. Grażyna Bajgier, p. Sylwia Zmysłowska i p. Anna Wróblewska. W czasie rozgrywek panowała wspaniała atmosfera, uczniowie świetnie się bawili, rywalizowali ze sobą w duchu fair – play.

 • 13.04.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii PRZEDSZKOLAKI WITAJĄ WIOSNĘ.

 • 13.04.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii KONKURS RECYTATORSKI.

 • POWITANIE WIOSNY PRZEZ UCZNIÓW KLAS I-III..

   

  Nadejście wiosny to czas, który uroczyście postanowili spędzić w naszej szkole uczniowie klas I – III. Głównym punktem obchodów nastania wiosny było przedstawienie pt. „W ogrodzie” zaprezentowane przez uczniów klasy II. Każdy z uczniów biorących udział w naszym szkolnym wydarzeniu miał tego dnia ubrane coś zielonego, nawiązując tym samym do koloru, który dominuje o tej porze roku.

 • 27.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Międzynarodowy Dzień Teatru w Ia.

 • KONKURS „WIOSENNE KAPELUSZE.”

  W marcu Mały Samorząd Uczniowski ogłosił dla uczniów klas I-III konkurs „Wiosenne kapelusze”. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne, uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku, rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywizację postaw uczestników oraz wystawę uczniowskich prac.

      Dzięki kapeluszom wykonanym przez uczniów nasza szkoła zakwitła wiosennymi kolorami. Zrobiło nam się wszystkim cieplej i radośniej. Wykonane prace były bardzo pomysłowe, oryginalne i estetyczne.

 • W dniu 26 lutego w jednej z sal przedszkolnych odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „ LUBIMY ZIMĘ ''.

    Do udziału zgłosiły się wszystkie dzieci w trzech kategoriach wiekowych: czterolatki, pięciolatki i sześciolatki. Celem konkursu było: popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja umiejętności artystycznych, zwracanie uwagi na poprawną wymowę pod względem artykulacyjnym.

 • 20.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pierwszy Dzień Wiosny.

 • I półrocze roku szkolnego 2014/2015 za nami.

        Z podsumowania wyników osiągniętych przez uczniów naszej szkoły z klas IV – VI        w I semestrze 2014/2015 wynika, że najlepszą uczennicą w szkole była Alicja Cienkowska z klasy VI a – osiągnęła  wysoką średnią – 5,36.

  Wysokie wyniki uzyskali również:

  Kinga Miklaszewska – średnia ocen 5,18 uczennica klasy VI a

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć