Nawigacja

Poniedziałek 30.11.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

     Dnia 23 listopada w naszym przedszkolu gościliśmy państwa Budniak, rodziców Mai i Zuzanki, którzy są ratownikami medycznymi.

     Podczas spotkania "medycznego" dzieciaki miały okazję wysłuchać informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność poszkodowanej osoby i w jaki sposób wezwać pomoc.

 • OWOCE W SZKOLE

      W ramach akcji "Owoce w szkole" w klasie Ia zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem "Jemy zdrowo i kolorowo". Podczas lekcji uczniowie wykonali plakaty tematyczne. Zadaniem każdego ucznia było znalezienie w gazetach i czasopismach ilustracji zdrowego odżywiania się. Następnie podczas zajęć dzieci wspólnie stworzyły plakaty z wykorzystaniem wszystkich zebranych obrazków oraz podziałem na dwa tematy - "Jemy zdrowo i kolorowo" oraz "Jemy owoce i warzywa".

 • KOMISJA ZDROWOTNIA

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej ustala termin posiedzenia Komisji Zdrowotnej na dzień 04.12.2015 r.

  Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 02.12.2015 do godziny 13.00.

 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   "Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

  nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

  Józef Piłsudski

 • ZDROWE ŚNIADANIE

     

        6 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w akcji edukacyjnej

  „ Śniadanie Daje Moc”. Celem akcji było zwiększenie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.

       Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej się koncentrują w czasie zajęć lekcyjnych oraz mają siłę do zabawy.

 •  "Kanapka daje moc" klasy III.

     6 listopada 2015 r. w ramach programu "Kanapka daje moc" uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią przygotowali śniadanie pod hasłem "Zdrowe polskie śniadanie na szwedzkim stole". Uczniowie wspólnie z wychowawczynią i rodzicami zaangażowali się w działanie, aby sprostać zadaniu. Przygotowali dekoracje, stół i co najważniejsze zdrowe, pełnowartościowe śniadanie. Dziewczynki własnoręcznie przygotowały kolorowe kanapki, a chłopcy owocowo-warzywne szaszłyki. Bardzo dziękujemy mamom, które upiekły pyszne ciasta i użyczyły przygotowane przez siebie owocowo-warzywne przetwory. Dziękujemy mamie Dominika za zakup i dostarczenie produktów spożywczych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Dzięki takiej współpracy i zaangażowaniu stół był bogato zastawiony wspaniałymi i zdrowymi frykasami. Goście, którzy nas odwiedzili: pani Dyrektor, pani Wróblewska i pani Walczak zachwycały się pysznościami przygotowanymi przez dzieci.

 •  Klasa III w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".

  Klasa III w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" przygotowała jesienną surówkę z kiszonej kapusty z dodatkiem cebuli i marchewki oraz różnych przypraw. Wszyscy byli zaangażowani w pracę, co widać na załączonych zdjęciach. Było tyle samo płaczu co śmiechu, gdyż cebule wyciskały łzy z oczu, a wygląd surówki, jej aromat i smak przyprawiały dzieci o uśmiech.

 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

  Zakończył się jeden z najważniejszych, najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Jeden z nielicznych, na których wykonywane są utwory tylko jednego kompozytora - Fryderyka Chopina.

  Pierwszy konkurs odbył się w 1927 roku z inicjatywy polskiego, wybitnego pianisty profesora Jerzego Żurawlewa. Konkurs organizowany jest co pięć lat w październiku, miesiącu śmierci artysty. Poprzedzają go wieloetapowe przesłuchania na terenie całego świata.

 •  Konkurs wiedzy o św. Stanisławie Kostce.

  W dniu 16 października 2015 roku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o św. Stanisławie Kostce, patronie dzieci i młodzieży. Celem konkursu było propagowanie postaci św. Stasia Kostki – chłopca z XVI wieku, który może stać się przykładem w poszukiwaniach czy decyzjach współczesnej młodzieży.

    W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas IV-VI tworząc 2-osobowe zespoły. Najliczniej i najlepiej zaprezentowała się klasa V. Uczennice z tej klasy Mosakowska Anastazja i Grabowska Weronika zajęły I miejsce, a Goździewska Kinga i Goździewski Adam zajęli II miejsce. Uczennice klasy IVa Kijewska Amelia i Maćkowska Weronika zajęły miejsce III.

 • ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS

  W Dniu Edukacji Narodowej - 14 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

              Uczniowie klas pierwszych na swoją uroczystość zaprosili swoich najbliższych, by byli świadkami pasowania ich na uczniów. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyła również pani dyrektor T. Grzeszczak, wychowawcy klas pierwszych i nauczyciele klas 0-III.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć