Nawigacja

Czwartek 11.02.2016

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 •     29 stycznia w naszej szkole miała miejsce wyczekiwana przez wszystkie dzieci zabawa choinkowa. Było to miłe zakończenie pierwszego semestru i jednocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. Tego dnia wszyscy byli uśmiechnięci i doskonale się bawili. Na balu nie zabrakło księżniczek w pięknych sukniach, rycerzy, wróżek czy piratów. Ze swoimi pociechami przybyli również rodzice, którzy także dali się ponieść świetnej zabawie, kierowanej przez Panią Joannę Kwiatkowską. 

 • Zgodnie z tradycją uczniowie naszej szkoły w tym roku kolejny raz przygotowali i zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. W pięknych strojach wykonanych przy pomocy rodziców, na tle pięknej dekoracji przedstawili scenki z życia Maryi, Jozefa, małego Jezuska, pasterzy, mędrców, aniołów wprowadzając nas w radosną, magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Ich gra była pełna otwartości, szczerości, prostoty i ciepła.

 •  

      Uczniowie klasy I a i b w roku szkolnym 2015/2016 przystąpili do 7 edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

      Akademia Bezpiecznego Puchatka jest programem edukacyjnym przygotowanym przez firmę Maspex, markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Kuratoriami Oświaty.

      Program ten realizujemy poprzez prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa oraz przydatnej dla dzieci tematyki efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, selekcji informacji, rozwijania kreatywności na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

 • Szanowni Państwo,

  w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przekazuję link do listu w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi.

  list_do_dzieci_i_mlodziezy.pdf

 • Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie książki lubicie czytać.

   

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

 •   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu niepowtarzalnych chwil spędzonych w spokoju, dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, a w Nowym Roku pasma sukscesów oraz spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i planów.

  Samorząd Uczniowski

 •  

          18 grudnia odbyło się wigilijne spotkanie uczniów klasy IIa.  Przy blasku choinki przełamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie świąteczne życzenia. Potem  powitaliśmy Mikołaja - byliśmy ciekawi jakim pojazdem przyjechał do naszej szkoły. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i rozmawialiśmy o tradycjach bożonarodzeniowych. Radości dostarczyły dzieciom  upominki, które wręczył szacowny gość. Zaprosiliśmy Mikołaja, by po zasłużonym odpoczynku odwiedził nas za rok.    
         Dziękujemy Rodzicom, którzy przygotowali nam słodkie pyszności i pomogli Mikołajowi dotrzeć do naszej klasy.

 •  "... Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

  przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

  ludzie gniazda wspólnego łamią chleb Biblijny,
  najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
   

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii MIKOŁAJKI w oddziale przedszkolnym „0”A..

  W dniu „Mikołajek” odwiedził nas św. Mikołaj. Złożyliśmy Mikołajowi urodzinowe życzenia, zaśpiewaliśmy wesołą piosenkę, za co otrzymaliśmy słodką niespodziankę. Obiecał, że przyjdzie do naszych domów w dzień Wigilii.

           Dzieciom spodobał się zwyczaj wzajemnego obdarowywania . Korzystając z możliwości pomocy zwierzętom w ramach szkolnej akcji „Mikołajki w schronisku” dzieci podarowały pieskom karmę.

 •       W grudniu uczniowie klasy IVA odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej.

       Już w drzwiach przywitała ich pani H. Larenta, która z wielkim entuzjazmem zaprosiła ich do środka.

       Spotkanie miało formę lekcji bibliotecznej. Dzieci dowiedziały się jakie zbiory gromadzi biblioteka i w jaki sposób je udostępnia. Z zaciekawieniem słuchały, jak układane są książki na półkach i jak znaleźć interesującą ich książkę. Dowiedziały się, jakie informacje powinna zawierać karta katalogowa.   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul. Zygmunta Krasińskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć