Nawigacja

Piątek 19.12.2014

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 •          

       Wydawnictwo Polanglo ogłosiło konkurs na najpiękniejszą kartę świąteczną. Uczniowie klas I-VI wykonali własnoręcznie, dowolną techniką i w dowolnym formacie kartki, które w pierwszym tygodniu grudnia przynieśli do szkoły. Wszys ...

 •  MIKOŁAJKI W SCHRONISKU..

  W dniu 05-12-2014 r. uczniowie klasy III A i B jak również dzieci z oddziału przedszkolnego udali się do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Wizyta ściśle łączyła się z podjętą przez Mały Samorząd Uczniowski akcją „Mikołajki w schronisku”. Wcześniej przeprowadziliśmy w szkole zbiórkę karmy dla zwierząt tak potrzebnej w każdym schronisku.

  Po przybyciu na miejsce gospodarze schroniska poczęstowali nas gorącą czekoladą i cukierkami.  Następnie kierownik schroniska opowiedział nam o życiu i warunkach bytowych znajdujących się pod ich opieką zwierząt a dzieci podczas spaceru mogły obejrzeć wszystkich podopiecznych schroniska.

 • OGŁOSZENIE w sprawie dyżurów nauczycieli w czasie „przerwy świątecznej”

  10.12.2014

  W oparciu o interpretację przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 03.12.2014 r.) informuję że:

 •  Andrzejki.

  W dniu 28 listopada 2014 r. Mały Samorząd Uczniowski pod opieką p. K. Walczak i p. M. Materskiej zorganizował i przygotował spotkanie - „Wróżby Andrzejkowe”, podczas którego dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I – III mogły zobaczyć, co czeka je w niedalekiej przyszłości.

  Sala, w której odbywało się wspólne wróżenie została wcześniej odpowiednio przystrojona, tak, aby wszystkich uczestników zabawy wprowadzić w odpowiedni magiczny nastrój. W naszym gronie nie mogło zabraknąć wróżki i cyganki, czyli tych, które na wróżeniu znają się jak nikt inny.

 • 01.12.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu ZABAWA ANDRZEJKOWA 2014.

 • 1 grudnia 2014 r. uczniowie klasy VI b z wychowawcą przeprowadzili w szkole akcję zachęcającą do spożywania owoców i warzyw.

  Uczestnicy akcji mieli okazję:

  1.  Poczęstować się marchewkami i jabłkami.
  2. Uczestniczyć w zabawach ruchowych w trakcie „ Aktywnej przerwy”
  3. Zapoznać się z wartościami odżywczymi wybranych owoców i warzyw.
  4. Uczestniczyć w konkursie na „najbardziej jabłkowo – marchewkowego ucznia”.
  5. Obejrzeć krótki występ artystyczny w wykonaniu klasy VI b.

 • Hasło szkolnego projektu – Trzymaj formę!

  Do konkursu na hasło szkolnego projektu TRZYMAJ FORMĘ! uczniowie klas V i VI   zgłosili około 80 różnych rymowanek  zachęcających do aktywności fizycznej i zdrowej diety. Wybraliśmy hasło:

  „RUCH, ĆWICZENIA, DOBRA DIETA I MASZ FORMĘ JAK ATLETA!”

  Autor - Jan Głowacki z klasy VI a

  koordynator programu: Grażyna Bajgier

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć