Nawigacja

Poniedziałek 24.11.2014

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • 19.11.2014

   "TRZYMAJ FORMĘ!!!"

  Uczniowie klas V i VI zapoznali się z założeniami szkolnego projektu TRZYMAJ FORMĘ!

   

  Czym jest "Trzymaj formę" 

  "Trzymaj formę"  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

 • UWAGA KONKURS !!!

  UWAGA KONKURS !!!

  WYMYŚLAMY HASŁO SZKOLNEGO PROJEKTU DO REALIZACJI PROGRAMU

   

  „TRZYMAJ FORMĘ”!!!

   

  Zachęcamy do dbania o zdrowie poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie.

  Każda z klas  V i VI zgłosi swoje propozycje do dnia

 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     11. listopada to dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, symbol wiary i nadziei na lepsze jutro. W tym dniu czcimy pamięć tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.

     Z tej okazji 12. listopada uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem p. Sylwii Zmysłowskiej oraz p. Beaty Kołakowskiej-Nowackiej, przygotowali program słowno-muzyczny. Dzieci, za pomocą słowa i pieśni patriotycznych, przedstawiły tragiczne losy naszej Ojczyzny i trudną drogę odzyskania niepodległości. Dopełnieniem występu był śpiew szkolnego chóru, prowadzonego przez p. Elżbietę Grzejdę. Podczas uroczystości przypomniane zostały dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności.

 •  MY, UCZNIOWIE KLASY III B ŻYJEMY ZDROWO I KOLOROWO..

  Uczniowie klasy IIIb pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo” w październiku na zajęciach z edukacji polonistycznej wykonali pyszne, zdrowe, kolorowe i smaczne kanapki.

    Wcześniej uczniowie na lekcjach z edukacji polonistycznej w ramach tematyki tygodniowej „Dbam o zdrowie”dowiedzieli się, jakie wartości odżywcze mają niektóre produkty spożywcze, zapoznali się z pojęciem piramidy żywieniowej oraz potrawami, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Podawali też przykłady swoich ulubionych potraw.

 •     20 września przedszkolaki z oddziałów 0 „A” i 0 „B” w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci wzięły udział w zawodach sportowych przeprowadzanych w szkolnej hali gimnastycznej. Opiekunowie przygotowali dla dzieci zadania, takie jak: wyścigi, „skoczki”, przechodzenie przez tunele z hula-hop czy ćwiczenia z woreczkami. Zabawy ruchowe okazały się wspaniałą formą integracji dla 5 i 6 - latków, które stworzyły jedną zgraną grupę. Dodatkowo za okazane sprawności każde dziecko otrzymało „Medal Przedszkolaka”. Po zawodach dzieci udały się na słodki poczęstunek. Na koniec dnia obydwie grupy wybrały się na plac zabaw, gdzie również aktywnie spędziły czas bardzo dobrze się bawiąc. Dzień pełen wrażeń sprawił, że na twarzy każdego przedszkolaka pojawił się uśmiech. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka uznajemy za bardzo udane!

 • RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

  Raport z ewaluacji zewnętrznej znajduje się w załączniku.

  raport z ewaluacji zewnętrznej

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

       13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Akademię przygotowali uczniowie z klas IV-VI pod kierunkiem p. Marioli Chojnowskiej i p. Beaty Kołakowskiej-Nowackiej. Podczas uroczystości został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzi artyści odtworzyli – słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego życia.Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Oprawę muzyczną stanowiły piękne piosenki w doskonałym wykonaniu chóru szkolnego pod przewodnictwem p. Elżbiety Grzejdy.

 • LEŚNA LEKCJA

   

      W czwartek 2 października klasa IV i klasa VA uczestniczyły w leśnej lekcji. Zajęcia odbyły się w lesie, wokół leśniczówki Bogdanka. Dzieci w naturalnym krajobrazie poznawały życie leśnego ekosystemu. Pan leśniczy - Arkadiusz Wenda, przybliżył uczniom gatunki drzew i krzewów typowych dla lasu mieszanego, z wielką pasją opowiadał o pracy leśnika. Dzieci miały możliwość usłyszeć o charakterystycznych zachowaniach niektórych zwierząt, np. łosi, danieli, jeleni. Wiedzą już, które z nich ryczy, które beczy, a które buczy. Ciekawą lekcję zakończyło pieczenie kiełbasek w wielkim ognisku, zabawy słowne w kręgu, oczywiście związane z lasem, i wreszcie  poszukiwanie leśnych skarbów.

 • 02.09.2014

  Moduł Dokumentacja szkoły został zmodyfikowany

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć