Nawigacja

Środa 07.10.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 •   W piątek 18 września obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Przedszkolaka”. Tego dnia wychowawczynie zadbały, aby umilić  dzieciom czas wesołymi i ciekawymi zajęciami. Konkursy, zabawy taneczne przy muzyce, wspólne oglądanie bajki sprawiły dzieciom wiele radości.

    Pani Dyrektor złożyła najmłodszym uczniom życzenia wesołej zabawy i pomyślnej nauki oraz wręczyła medale „SUPER PRZEDSZKOLAKA”.

    Dziękujemy rodzicom za obdarowanie dzieci zdrowymi owocami, które mogły zjeść razem z ciasteczkami.

 • DOPALACZOM MÓWIMY NIE!

      W dniu 21.09.2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiciel policji – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy przez nastolatków. Obecni na spotkaniu rodzice mieli okazję zapoznać się z rodzajami środków odurzających i postaci, pod którymi mogą one występować. Przedstawicielka policji szczególną uwagę zwracała na fakt, że bardzo popularne wśród dzisiejszej młodzieży dopalacze występują pod postacią niewinnie wyglądających kadzidełek, świeczek czy suszy roślinnych, co bardzo utrudnia opiekunom w porę zorientować się, że ich dziecko jest w posiadaniu niedozwolonych substancji.  Rzecznik prasowy policji opisała również, jak pod wpływem środków odurzających zmienia się zachowanie młodocianych i jakie zmiany zachodzą w ich wyglądzie. Takie wskazówki są bardzo cenne, gdyż pozwalają rodzicom na szybsze rozpoznanie zagrożenia i reakcję.

 • WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      8. września 2015r. zostały przeprowadzone wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. W wyniku równych, tajnych i powszechnych wyborów ustalono nowy skład władz Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunami zostały p. Mariola Chojnowska i p. Beata Kołakowska-Nowacka.

  Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

      1.września 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Opinogórze, którą odprawił ksiądz Jarosław Arbat. Wspólnie pomodliliśmy się o błogosławieństwo na nadchodzące dziesięć miesięcy nauki.

      Następnie w hali sportowej uczniowie klas IV-VI zaprezentowali program artystyczny, który przygotowali pod kierunkiem p. A. Tomkalskiej i p. K. Walczak. Występ dostarczył wiele radości i uśmiechu na twarzach uczestników uroczystości. Został nagrodzony licznymi brawami.

 • Inauguracja roku szkolnego

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej przedstawia się następująco:

  Godzina 8.00 – msza święta w kościele parafialnym w Opinogórze Górnej

  Godzina 9.00 – dzieci z oddziałów przedszkolnych zgodnie z wykazami spotykają się z wychowawcami w swoich salach

  Godzina 9.00 – uczniowie klas I – VI - inauguracja roku szkolnego w sali sportowej.

 • W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

  Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

 • 30.06.2015

  Moduł Podręczniki został zmodyfikowany

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć