Nawigacja

Poniedziałek 30.03.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • 27.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Międzynarodowy Dzień Teatru w Ia.

 • 20.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pierwszy Dzień Wiosny.

 • I półrocze roku szkolnego 2014/2015 za nami.

        Z podsumowania wyników osiągniętych przez uczniów naszej szkoły z klas IV – VI        w I semestrze 2014/2015 wynika, że najlepszą uczennicą w szkole była Alicja Cienkowska z klasy VI a – osiągnęła  wysoką średnią – 5,36.

  Wysokie wyniki uzyskali również:

  Kinga Miklaszewska – średnia ocen 5,18 uczennica klasy VI a

 •  Duży czyta małemu..

  W dniu 24 lutego 2015r. w naszej szkole Mały Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Duży czyta małemu”. Na spotkanie zaproszone zostały dzieci z przedszkola i uczniowie klas I ,II i III. Czytającymi bajki i wiersze znakomitych polskich pisarzy J. Tuwima i J. Brzechwy byli uczniowie z klasy III. Spotkanie odbywało się w miłej i wesołej atmosferze. Po wysłuchaniu czytanego utworu i po chwili przemyślenia uczniowie rozmawiali o problemach poruszonych w tekście jak również o bohaterach. Dzięki temu spotkaniu dzieci miały okazje przenieść się w inny świat, zdobyć wiedzę i rozwinąć wyobraźnię.

 • REKRUTACJA

  Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Terminy i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce "REKRUTACJA".

 • Żywa lekcja historii.

  04 marca 2015 odbyła się w naszej szkole żywa lekcja historii „Życie i kultura w średniowieczu” -  przygotowana przez Grupę Artystyczną ,,Rekonstrukto”.

        W trakcie tych oryginalnych zajęć uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję przenieść się w czasie, zobaczyć stroje i broń z epoki, dowiedzieć się, jak wygląda droga młodzieńca od giermka do rycerza, zapoznać z kodeksem rycerskim, wziąć udział w pasowaniu na rycerza i pojedynku rycerskim, przejść próbę ciężkiego miecza, odczuć skutki nie przestrzegania prawa średniowiecznego, wysłuchać wielu interesujących opowieści i legend, i dobrze się bawiąc, zdobyć tak ważną dla młodych pokoleń wiedzę historyczną.

 • NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY

     23 lutego w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja przyrody, którą poprowadził hodowca i miłośnik egzotycznych zwierząt.

     Dzieci usłyszały wiele ciekawostek dotyczących niektórych bezkręgowców. Mogły zobaczyć np. szarańczę wędrowną, pająki ptaszniki, patyczaki, kilka gatunków straszyków i liśćce, które tańczyły dla naszych uczniów. Dzieci obejrzały wylinkę ptasznika, dowiedziały się, w jaki sposób razi on i zabija swoje ofiary. Najodważniejsi mogli poczuć na własnej skórze siłę przyczepu straszyka lub przekonać się jak twardy jest chitynowy oskórek wija o256 odnóżach.

 • WIZYTA CYRKU "SZOK"

     

       17. lutego do naszej szkoły zawitał cyrk „Szok”. Niezwykłe widowisko, jakie zaprezentowało dwoje artystów, wprawiło              w zachwyt zebraną publiczność – przedszkolaków i uczniów z klas I-VI.

 • JASEŁKA W ORANŻERII

       Pierwszego lutego br. w przepięknej sali oranżerii Muzeum Romantyzmu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. Tradycyjny scenariusz opierał się na wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie. Sceny Narodzenia Pańskiego obrazowały także kolędy i pastorałki wykonywane przez szkolny chór przy akompaniamencie keyboardu i fletów. Swój debiut sceniczny miała też grupa młodszych chórzystów z klas I- III.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć