Nawigacja

Środa 03.06.2015

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • PIOSENKA ANGIELSKA

   VII Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej „ ENGLISH SONG 2015

  18 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się VII Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej „English Song 2015”. Honorowy patronat nad imprezą objęła Szkoła Językowa ENGLISH SCHOOL, która ufundowała dla zwycięzców cenne nagrody. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz inspirowanie do świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury europejskiej.

 • Sing and draw with Bud and Holly

   

  ŚPIEWAJ I RYSUJ Z BUDEM I HOLLY!

  Na początku maja w klasach I-III ogłosiłam konkurs plastyczno-muzyczny:

  Sing and Draw with Bud and Holly! ,czyli Śpiewaj i rysuj z Budem i Holly!

  Bud i Holly to dwa sympatyczne skrzaty, które zamieszkują las Treetops. Są one głównymi bohaterami kursu Treetops do nauki języka angielskiego dla kas I-III wydawnictwa Oxford. Uczniowie naszej szkoły śledząc ich przygody uczą się nowych słówek oraz poznają wiele wierszyków, rymowanek i piosenek. Prawie każde dziecko ma swoją ulubioną piosenkę lub rymowankę i właśnie o jej zilustrowanie zostali poproszeni. Spośród 32 prac wykonanych na różnym formacie i różnymi technikami jury w składzie: Beata Kołakowska-Nowacka, Elżbieta Bońkowska oraz Joanna Jabłońska przyznało 5 pierwszych miejsc oraz 5 wyróżnień. Wybór był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie prace były piękne, a ich wykonawcy włożyli w nie wiele pracy i serca.

 • DZIEŃ MAMY W "0"B

       W piątek 22 maja dzieci z grupy "0"B przyszły do szkoły razem ze swoimi mamami, aby wspólnie świętować zbliżający się Dzień Matki. Na tę okazję dzieci przygotowały krótki program artystyczny pt. "Kwiaty dla mamy" składający się z okazjonalnych wierszyków i piosenek. Każda z mam otrzymała również własnoręcznie wykonany prezent - serce z masy solnej. Po uroczystości dzieci i mamy wraz z wychowawcą wspólnie wybrali się do pobliskiego parku, gdzie na dzieci w nagrodę czekał mały poczęstunek oraz zabawa na świeżym powietrzu.

 • Wycieczka do Remizy Straży Pożarnej w Opinogórze

      8 maja dzieci z grup przedszkolnych miały możliwość zobaczyć, jak wygląda praca strażaków z bliska. Wysłuchały opowieści o trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy strażaka i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Poznały sposoby alarmowania oraz zachowania w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy -112.

       Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie Straży Pożarnej. Dzieci oglądały wozy strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Niebywałą atrakcją dla przedszkolaków była możliwość posiedzenia w wozie strażackim, przymierzenie hełmu czy potrzymanie węża strażackiego. Wszyscy wrócili do przedszkola zadowoleni i pełni wrażeń.

 • Trzecioklasiści na szkolnej wycieczce..

     W dniu 6 maja 2015r. klasy III wyruszyły na szkolną wycieczkę we wcześniej zaplanowaną trasę. Obejmowała ona zwiedzanie Olsztynka, Plusk i Olsztyna. W każdej z tych miejscowości na uczniów czekały zaskakujące atrakcje.

  Udaliśmy się do pierwszego punktu na naszej wycieczkowej mapie – Olsztynka. Na miejscu mieliśmy okazję zwiedzić hutę szkła artystycznego. Uczniowie wraz z opiekunami mogli poznać od strony teoretycznej i praktycznej proces wyrabiania pięknych szklanych form. Wazony, salaterki, świeczniki, patery, karafki, aniołki – te właśnie własnoręczne dzieła mogliśmy podziwiać w hucie. Uczniowie mogli również kupić wyroby wytworzone na miejscu.

 • TYDZIEŃ SPORTU

   

       W ramach realizacji programu „Nasza sprawność ruchowa” dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych miały tydzień pod znakiem sportu. Przez cały tydzień chętnie uczestniczyły w zawodach sportowych na powietrzu i w hali sportowej. Na koniec tygodnia za uczestnictwo i chęć walki dzieci otrzymały medale „Super sportowca”.

  Bożena Groszek

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  W  dniu 27 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przedstawił prezentację na temat Anoreksji i Bulimii.

  Anoreksja – jadłowstręt psychiczny

  Jadłowstręt psychiczny zaliczany jest do zaburzeń odżywiania się i należy do dysfunkcji rozwojowych, w których czynniki biologiczne łączą się ściśle z zaburzeniami psychologicznymi.

  Największa częstość zachorowań na jadłowstręt psychiczny przypada na okres 13 – 14lat oraz pomiędzy 17 a 25 rokiem życia. Na zaburzenie to cierpi około 1% dziewcząt w wieku szkolnym, u chłopców występuje wyjątkowo rzadko. Często zaczyna się, od wydawałoby się niewinnej chęci „zrzucenia” paru kilogramów.

 • KONKURS - "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM"

  29 kwietnia 2015 r. reprezentacja gminy Opinogóra Górna w składzie:

  Ewelina Woźniak – VI a – SP Opinogóra Górna

  Mateusz Szczepański – VI a - SP Opinogóra Górna

  Małgorzata Łuczkowska – VI SP Kołaczków

  Karol Górski SP – VI SP Kołaczków

 •  "W ogrodzie" inscenizacja kl.II.

  20 marca 2015 roku uczniowie klasy II wraz z wychowawcą przedstawili inscenizację pt. "W ogrodzie" w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".  Treść inscenizacji propagowała wśród najmłodszych wartości odżywcze i walory smakowe owoców i warzyw oraz zachęcała do spożywania posiłków zawierających owoce i warzywa.

  A. Ozdarska

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć