Nawigacja

Wtorek 23.09.2014

Wieloletnia Koncepcja Pracy Szkoły

Wieloletnia koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej w  Opinogórze Górnej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr256. Poz.2572 z późn. zmian.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Nasze motto:

„ Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”

                       Stanisław Konarski

Wstęp

Wieloletnia koncepcja pracy naszej szkoły łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą, w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę i współczesne  zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły są:

 • Statut Szkoły
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Nasze cele:

Dydaktyczny:

 • Dbać o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia na miarę XXI wieku.

Wychowawczy:

 • Dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania tradycji i drugiego człowieka.

Opiekuńczy:

 • Tworzyć szkołę przyjazną,  bezpieczną i życzliwą uczniom.

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania.
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu.
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.

Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Cechuje go kultura osobista i odpowiedzialność.

Poznaje swoją Małą Ojczyznę.

Szanuje wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.               

 

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły.
Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

 

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( czerwiec/ sierpień),
 • opinie rodziców,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Witamy!!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice

na tej stronie możecie  przejrzeć  plan lekcji, zapoznać się z ważnymi dokumentami szkoły, dowiedzieć się na bieżąco co wydarzyło się w szkole  a także zapoznać się z innymi  informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • 02.09.2014

  Moduł Dokumentacja szkoły został zmodyfikowany

 • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej.

  Serdecznie zapraszamy
   

 • Wyprawka szkolna 2014

   

  Wyprawka szkolna 2014

   

   

  W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego oraz w klasach III lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 • Odblaski dla pieszych - obowiązkowe !!!

  Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.  Jest to założenie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wejdzie w życie 31 sierpnia b.r. 

  Tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi i rowerzyści to osoby narażone na największe zagrożenie na drodze. Zwłaszcza pieszy, w okresie od zmierzchu do świtu w miejscach, gdy nie ma żadnego oświetlenia, gdy nie ma chodnika i zachodzi konieczność poruszania się jezdnią lub poboczem pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony.

 • Podręczniki dla pierwszoklasistów

  Szanowni Państwo !

  rodzice uczniów klas I

           w związku z wejściem w życie ustawy tzw. „podręcznikowej”  dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręczniki, materiały ćwiczeniowe również język angielski.

  Podręczniki we wrześniu będą uczniom wypożyczone.

 • 27.06.2014

   

  Oto fragmenty przemówienia pani Teresy Grzeszczak podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 i podsumowania pracy szkoły.

   

  Wyniki klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2013/2014 przedstawiają się następująco.

   

   160 uczniów zostało promowanych  do klas programowo wyższych w tym w klasach IV-V z wyróżnieniem 16- stu, co stanowi 20%.

   Trzydzieści dwoje szóstoklasistów otrzymało ukończenie szkoły podstawowej w tym z wyróżnieniem 7, co stanowi 22%.

 •  Podróże na piórze Wandy Chotomskiej.

  Uczniowie naszej szkole wzięli udział w  konkursie  plastycznym poświęconym twórczości  Wandy Chotomskiej:  „Podróże na piórze Wandy Chotomskiej” zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.

    Uczniom pokazywana była   prezentacja przybliżająca życiorys i twórczość autorki. Uczniowie z aktywu bibliotecznego i chętnie odwiedzający bibliotekę przygotowali występ w którym zaprezentowali wiersze i piosenki Wandy Chotomskiej. Następnie zaprezentowali przed klasami 0 – IV.   Czytane  były wiersze autorki, słuchano powstałych do jej tekstów piosenek. Działania te sprawiły, że uczniowie wykonali 22 prace. Zostały one przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie odbył się gminny etap konkursu. Uczniowie najlepszych 10 prac otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczniowie nagrody pocieszania, równie bardzo atrakcyjne kolorowanki, notesy, kredki. Dziesięć najlepszych prac zostało wysłanych do Ciechanowa, do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Praca Julii Nałęcz zajęła I miejsce, a Patrycji Zaremby wyróżnienie. Nagrodzone prace prezentowane są od 16 do 29 czerwca na wystawie pokonkursowej, w oknach Wypożyczalni Głównej przy ul. Warszawskiej 54.

 • AKCJA NAKRĘTKI

  W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji zbierania nakrętek. Zbieramy nakrętki plastikowe nadające się do recyklingu. Muszą być one czyste, bez papierowych elementów, nie mogą również zawierać naklejonych cen. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało nam się zebrać około 150 kg nakrętek.
  Przekazujemy je do Ochotniczej Straży Pożarnej w Opinogórze Górnej, w ten sposób wspieramy osobę potrzebującą pomocy. Prowadzenie zbiórki nakrętek to również działania ekologiczne, przyzwyczajamy się do segregowania surowców wtórnych. Postaramy się tę akcję kontynuować w następnym roku szkolnym.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul Krasińkskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć